Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Koniec wakacji to okazja do spotkania w Urzędzie Miejskim gdzie odbyła się uroczysta narada inaugurująca rok szkolny. Podczas spotkania nauczyciele odbierają akty mianowania, a dyrektorzy nominacje na powierzone stanowiska. W tym roku z rąk prezydenta akty mianowania odebrało 29 nauczycieli, którzy w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie. Narada to dobry moment do podsumowań oraz podziękowań. Organ założycielski jakim jest samorząd przedstawił na spotkaniu kilka liczb które wyróżniają nasze miasto nie tylko w województwie ale również w kraju. Z radością został stwierdzony fakt wysokiej pozycji w rankingu zdawalności egzaminów na wszystkich szczeblach szkół. Wysoki procent zdanych matur napawa dumą nie tylko samych uczniów ale również nauczycieli, dyrektorów i władze miasta. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego opieką w przedszkolach miejskich objętych zostanie około 1 300 dzieci w 54 oddziałach. Naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpocznie ok 300 dzieci w 14 oddziałach. W 19 oddziałach klas I gimnazjum uczyć się będzie ponad 500 uczniów. W szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonować będą 33 oddziały, w których naukę rozpocznie ponad tysiąc uczniów. Dodatkowe dwa oddziały na wniosek rodziców utworzone zostały w OSW nr 3.

W  nowym roku szkolnym łącznie do wszystkich oddziałów przedszkoli i szkół uczęszczać będzie około 10,5 tys. uczniów. Zatrudnienie wyniesie ponad 1200 etatów nauczycielskich, około 400 etatów pracowników administracji i obsługi. Od 1 czerwca 2016 r. wzrosła dotacja dla przedszkoli niepublicznych. Zwiększeniu o 100 % uległy dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych, a także przeznaczono dodatkowe środki na dodatki dla nauczycieli. Zgodnie z wcześniejszą decyzją w Przemyślu przestało funkcjonować Gimnazjum nr 2. Dzięki współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych udało się w 99% zapewnić pracę nauczycielom tej placówki oraz  pracownikom administracji i obsługi. Nowy rok szkolny to jak zawsze nowe wyzwania oby nie był gorszy od poprzednich, a planowana reforma w szkolnictwie pozwoliła spokojnie pracować zarówno młodzieży i nauczycielom.