Irena Oryl – matka wielu artystów

W Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu odbyło się spotkanie autorskie z Ireną Oryl – malarką pochodzącą z Jarosławia. Trudno podać dokładną datę jej urodzenia bo w mediach krążą dwie różne, ale podczas wywiadu Artystka wyraźnie powiedziała, ,,urodziłam się 1929 roku. Na spotkanie przyszło wielu wielbicieli sztuki, przyjaciele i uczniowie Pani Profesor z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu

  Irena Oryl  ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1952r). Była uczennicą artysty malarza Stanisława Kopystyńskiego, dyrektora i założyciela tegoż liceum.

Absolwentka krakowskiej ASP (1958) Wydziału Malarstwa w pracowni prof. Hanny Rudzkiej – Cybis.

W latach 1960-1992 pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu jako nauczyciel przedmiotów artystycznych.

W kadencji 1990-1994 była radną Miasta Jarosławia pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Kultury.

Dzięki staraniom Ireny Oryl zabytkowe malowidła w Wielkiej Izbie (Rynek 6) zostały poddane konserwacji.

W 1999 r. otrzymała honorową nagrodę „Jarosława 99” w dziedzinie kultury.

  Od lat siedemdziesiątych współpracuje z Zarządem Jarosławskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.

Kapituła Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia przyznała Jej w 2014r.  Honorową Nagrodę

Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia – im. Księżnej Anny Ostrogskiej – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. 

Uprawia malarstwo i grafikę. Od 1960r. uczestniczy w wystawach. Należała do Grupy „Jarosław”, która przekształciła się w Grupę „San”. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wystawy: Rzeszów 1964r, Warszawa (wystawa Rzeszowskiego Okręgu ZPAP),

z Grupą „San” w 1974 i 1975r.

  Zapisała swój udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Dzieła Artystki znajdują się w zbiorach publicznych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Wystawy z ostatniego dwudziestolecia prezentujące przekrój twórczości Ireny Oryl w zakresie malarstwa, rysunku to:

  2009.08.11- 24.11- Wystawa P. Ireny Oryl MALARSTWO, GRAFIKA, RYSUNEK, Galeria Główna u Attavantich, Jarosław,

2010.13.05. Wystawa malarstwa Ireny Oryl w muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie,

2012 styczeń- luty_ Galeria Centrum Wikliniarstwa- Rudnik n/Sanem

2014-07-10- Irena Oryl – malarstwo i rysunek, BWA Rzeszów,

2014.10.10- 09.11- Irena Oryl – malarstwo , rysunek, Galeria Sztuki MOK Dębica,

2015.03.19- Wystawa w Wielkiej Izbie im. Romualda Ostrowskiego SM Jarosławia,

  2016.02.10-  wystawa zbiorowa „ANEKS” w Galerii R_Z Rzeszów,

2018.07.06- 07.30_.POKOLENIA NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

2018.11.23 _ JUBILEUSZ 70-LECIA JAROSŁAWSKIEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ

2020.03.06- 03.30_ Artyści w hołdzie św. Janowi Pawłowi II – Epifania Piękna

  2021.03.15_ Honorowego Tytuł Obywatela Miasta Jarosławia dla Pani Profesor Ireny Oryl

2020.grudzień- 2021 styczeń_ Irena Oryl – Wystawa Jubileuszowa