IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Przemyślu

Na Podkarpaciu, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbył się pod patronatem Marszałka Władysława Ortyla. W wojewódzkie obchody włączyło się 38 miast i miejscowości, a w nich władze samorządowe, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne i edukacyjne, a także organizacje pozarządowe.

W Przemyślu główne uroczystości związane z tymi obchodami rozpoczęte pod pomnikiem pomordowanych Żydów z przemyskiego getta a następnie nastąpiło otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym pt. „Nawet zły pokój jest lepszy niż dobra wojna”  oraz sesji naukowej z udziałem świadków wydarzeń z tamtych lat . Celem obchodów jest propagowanie pamięci o Ofiarach Holokaustu poprzez upamiętnienie miejsc po masowych mordach na ludności żydowskiej. Pamięć o ratujących Żydów od śmierci podczas II wojny światowej, aktywizacja młodzieży w duchu budowy tolerancji i dialogu oraz propagowania wielokulturowości Podkarpacia.   info.UM, foto.G. Karnas