Już od 10 lat abp. Ignacy Tokarczuk czuwa nad społecznością szkolną Technikum nr 8

 

Tak jak dekadę temu, tak i teraz, w dniu rocznicy, uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, koncelebrowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Tuż po niej, delegacja szkoły na czele z pocztem sztandarowym udała się do krypt katedralnych, w których złożyła kwiaty w miejscu, w którym spoczął ich Patron. Następnie nastąpił przemarsz do Zamku Kazimierzowskiego i właśnie w nim odbywała się dalsza część uroczystości…

 

fot. Agata Czereba (2).jpeg

 

Przybyłych na Wzgórze Zamkowe gości powitali dyrektor CKZiU nr 1 w Przemyślu Robert Rybak oraz Przewodnicząca Komitetu Obchodów 100. rocznicy urodzin abpa Ignacego Tokarczuka – Ewa Michalak-Rodzoń. Uczniowie i absolwenci Technikum przygotowali poruszający montaż słowno-muzyczny i prezentację multimedialną poświęconą osobie Arcybiskupa i Jego niezwykle ciepłej relacji ze społecznością szkoły. Zwieńczeniem uroczystości było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursach: Śladami Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 100. Rocznicę urodzin oraz Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – budowiczy świątyń (w 100. Rocznicę urodzin), a także otwarcie wystawy pokonkursowej, poświęconej osobie Pasterza Niezłomnego.

 

fot. Agata Czereba (9).jpeg

 

Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną: nauczycieli – także tych, którzy już od lat odpoczywają na emeryturze, uczniów, rodziców i przyjaciół Technikum nr 8. Wspólnie z nimi ten piękny Jubileusz świętowali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele duchowieństwa z Metropolitą Przemyskim Arcybiskupem Adamem Szalem na czele, ks. Józef Bar, Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej – Bogusław Zaleszczyk oraz Robert Bal i Adam Łoziński – Wiceprzewodniczący RM oraz przedstawiciele samorządu powiatu przemyskiego, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także reprezentanci przemyskich instytucji społeczno-kulturalnych.