Kształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej na stanowisku cukiernik

W Polsce nie ma zbyt wiele placówek kształcących i przygotowujących młodzież niepełnosprawną ruchową do pracy zawodowej na stanowisku cukiernik. Jedną z takich szkół jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu. W szkole realizowany jest  program nauczania szkół masowych, a Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie cukiernik otrzymuje tytuł cukiernika po złożeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje do pracy w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, tj. ciasta, ciastka, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze oraz do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Z  uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów. Zajęcia praktyczne odbywają się  w pracowni cukierniczej oraz  zakładach cukierniczych.