MIĘDZYPOKOLENIOWE JASEŁKA

  W sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego podsumowano wspólne działania artystyczne dzieci i seniorów wystawieniem Jasełek. Przedstawienie teatralne wspierała Krystyna Maresch-Knapek, prezes i reżyser Teatru ,,Fredreum” w Przemyślu. {youtube}hF7-EDSUtss{/youtube}Projekt „Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń” dotyczący wspólnej aktywizacji twórczej dzieci z domów dziecka oraz seniorów był realizowany jednocześnie w czterech miastach Polski: Przemyślu, Łodzi, Świdniku i Zamościu.

W naszym mieście zadanie realizowane było przez dzieci z Domu Dziecka ,,Moja Rodzina”w Prałkowcach oraz seniorów Uniwersytetu III Wieku w Przemyślu.  Obie grupy – dzieci i seniorzy wspólnie uczestniczyli w wielu wydarzeniach, a następnie sami tworzyli pod fachową opieką instruktorów i nauczycieli swoje dzieła. Celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowej i tworzenie płaszczyzny dla przekazu kulturowego pomiędzy najstarszą i najmłodszą generacją Polaków, a także zachęcenie do uczestnictwa w kulturze grup, które mają do niej ograniczony dostęp. Głównym zadaniem projektu było również pokazanie dzieciom z domów dziecka, często pozbawionym dobrych rodzinnych wzorców, właściwych postaw życiowych. Seniorzy z przemyskiego- Uniwersytet Trzeciego Wieku byli dla nich znakomitymi nauczycielami wartości i tradycji, a także ważnymi dorosłymi, których zabrakło w ich życiu.

Projekt był realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu była Elżbieta Olszewska, dyrektor programowy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom. „Generacje – kreacje” w Przemyślu koordynowała Barbara Drwa – Demkiewicz .