NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

W Przemyślu odbyła się dziewiętnasta sesja Rady Miejskiej, jednym z jej punktów był wybór przewodniczącego Rady Miasta. Po odejściu na wieczną służbę Władysława Bukowskiego od kilku miesięcy to stanowisko nie było obsadzone w radzie. Klub Prawa i Sprawiedliwości zarekomendował na nowego przewodniczącego, dotychczasową wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Lucynę Podhalicz. Po wystąpieniach radnych, wiceprzewodniczący Robert Bal rozpoczął procedurę wyboru nowego przewodniczącego. Komisja skrutacyjna wyjaśniła procedurę głosowania, które miało formę niejawną. Na kartach do głosowania znajdowało się jedno zgłoszone przez PiS nazwisko Lucyny Podhalicz, która nie miał żadnego kontrkandydata, obok nazwiska były trzy opcje do głosowania: za, przeciw, wstrzymuję się. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji ogłosił wyniki. 15 głosów- tak, 2 – wstrzymuję się, nikt nie zagłosował przeciw. Podczas obrad dziewiętnastej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, również procedowano nad uchwałą w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Przemyślu. Do tego tematu, niebawem powrócimy.