Od 20 lat w służbie ratunkowej PCK

Młodzi ratownicy Przemyskiej Grupy Ratownictwa PCK,  tym roku świętują jubileusz 20-lecia swojej działalności. Ten wyjątkowy czas jest okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku Grupy, jak i podziękowania tym wszystkim, którzy mieli swój udział w rozwoju tej jednostki.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z GR PCK z Przemyśla w czerwcu 2011 roku podczas ćwiczeń związanych z mającymi się odbyć finałami euro  w piłce nożnej. Wtedy nie wiedzieliśmy że nasze drogi przetną się jeszcze nie raz. W ciągu tych dwudziestu lat młodzi zapaleńcy zdobyli kilkakrotnie tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie. Uczestniczyli w wielu akcjach w kraju i za granicą. Stali się ważnym ogniwem w strukturach krajowego systemu ratowniczego przy Wojewodzie Podkarpackim.

W dość niekonwencjonalny sposób zaprezentowano w „pigułce” filmowej dorobek 20 lat historii  Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl. Podczas filmowego przesłuchania na jaw wyszło wiele spraw związanych z jednostką ale przede wszystkim , że – „rozkazy przychodziły z góry”.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie symbolicznych podziękowań zaprzyjaźnionym instytucjom, służbom, firmom i całej rzeszy ludzi dobrej woli. Specjalne miejsce w tych podziękowaniach mieli prekursorzy powstania jednostki oraz ratownicy, którzy wnieśli ogromny wkład w jej rozwój.

Podniosłymi momentami jubileuszowego spotkania było wręczenie odznaczeń i nominacji na stopnie ratownicze obecnym członkom Grupy. Wyróżnieni Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża zostali ks. Paweł Kaszuba, Marta Bęben, Justyna Śliwa, Anna Szaruga, Marcin Partyczka oraz Grzegorz Gradowski. Akty mianowania na stopień RATOWNIK PCK otrzymali Izabela Żak, Marek Hataś i Mateusz Bąk, którzy w obecności zebranych złożyli ślubowanie ratownicze. Miłym akcentem uroczystości było także przyznanie GR PCK Przemyśl brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa, który na ręce szefa Grupy złożył prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu – dh Witold Kazienko oraz Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – bryg. mgr inż. Adam Sosnowski.

Tego dnia nie sposób było zapomnieć o osobach, które przez wszystkie lata działalności GR PCK kibicowały młodym zapaleńcom. Jako kierownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu Krystyna Lachowicz widziała wiele wzlotów i upadków działalności. Oraz pomoc prezesa PCK w Przemyślu Mieczysława Gibały, który miał ogromny wkład  w pozyskanie karetki, która jest  niezbędna w niesieniu pomocy potrzebującym. Teraz nadszedł odpowiedni czas by tym osobom podziękować za ich wkład w działalność GR PCK.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele struktur wojewódzkich oraz krajowych PCK. Osobą która pamięta początki powstawania GR PCK w Przemyślu był ówczesny prezes PCK w Rzeszowie Eugeniusz Taradajko dziś członek Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia działalności GR PCK w Przemyślu zakończył koncert chóru „Amantis Cantare”. Miejmy nadzieję że jest to dopiero początek historii Grupy Ratownictwa PCK Przemyśl, a największe sukcesy są dopiero przed nimi.