Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu to nowoczesna, ambitna
i szybko rozwijająca się uczelnia w najpiękniejszym mieście Podkarpacia. Powstała w 2001 roku, zapraszając do studiowania na trzech kierunkach (polonistyka, historia, politologia), dzisiaj rekrutuje na 13 kierunków , które wpisują się w nauki humanistyczne, artystyczne, społeczne oraz techniczne. Jej absolwenci uzyskują tytuły zawodowe licencjata lub inżyniera.

Nowoczesność uczelni przejawia się nie tylko w wysokim standardzie wyposażenia sal  wykładowych i laboratoriów, lecz również w otwarciu na inne poglądy i kultury, czego świadectwem są prowadzone w jej murach spotkania, w tym debaty oraz dyskusje np. debata o służbie zdrowia, Przemyskie Seminaria Naukowe, konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym III Międzynarodowa Konferencja „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym”, ogólnopolska konferencja „Zagrożenia ładu społecznego” , stała obecność studentów z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, zabieranie głosu w sprawach ponadnarodowych.

PWSW oferuje swoim studentom bezpłatną naukę, możliwość wyboru interesujących specjalizacji, płatne staże i praktyki, dzięki którym studenci bardzo często poznają swoich przyszłych pracodawców, program nauczania o profilu praktycznym, co oznacza przewagę zajęć warsztatowych nad teoretycznymi, najwyższe na Podkarpaciu stypendia, możliwość wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ pod hasłem: z nami za darmo zwiedzisz Europę!, przyjazny dla osób pracujących system studiowania, akademik o wysokim standardzie oraz…niepowtarzalną atmosferę, którą wraz z kadrą i wszystkimi pracownikami tworzy klimatyczny, odnowiony, chętnie odwiedzany przez przemyślan Dzień Nauki w Parku Lubomirskich.