PODKARPACCY POLICJANCI PODSUMOWALI ROK 2018. BYŁO BEZPIECZNIE

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa podczas odprawy służbowej omówił osiągnięcia podkarpackich policjantów w roku 2018. W obecności władz wojewódzkich oraz kadry kierowniczej podkarpackiej Policji przedstawił poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Zaprezentował też plany i wyzwania na najbliższy rok, które mają zagwarantować skuteczność Policji, a mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

W odprawie, oprócz kierownictwa podkarpackiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP, udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich –  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus. Wśród zaproszonych byli również Naczelnik Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Piotr Janowski oraz Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Piotr Chmiel.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa rozpoczął od przedstawienia struktury i sytuacji kadrowej garnizonu podkarpackiego, po czym zaprezentował stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim oraz omówił wyniki osiągnięte w 2018 r. przez poszczególnie służby Policji.

Kadry podkarpackiej Policji

W garnizonie podkarpackim służy 4.511 policjantów, 528 urzędników korpusu służby cywilnej oraz 604 pracowników cywilnych. Najwięcej, bo 2.934 policjantów służy w prewencji, w pionie kryminalnym 1.379, a w służbie wspomagającej 106. Zdecydowana większość policjantów posiada staż służby od 4 do 15 lat.  W 2018 r. służbę rozpoczęło 145policjantów.

Spadek przestępczości, wysoki poziom wykrywalności

Podkarpacie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Od lat odnotowujemy spadek przestępczości. W 2018 roku w województwie podkarpackim popełniono 24.921 przestępstw, o 4.797 mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność sięga 77,2%.

Liczba przestępstw kryminalnych wyniosła 15.407, to więcej niż przed rokiem, ale należy też wspomnieć, że wpływ na to miała zmiana przepisów karnych dotyczących przestępstwa niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że w ciągu liczba przestępstw niealimentacji wzrosła o 1.429.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych (bez niealimentacji) wyniosła 60,6%, a wszystkich przestępstw kryminalnych 65,8%.

Przestępstwa określane mianem pospolitych, obejmują siedem kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. To między innymi bójki i pobicia, rozboje, kradzieże, włamania, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Ogólna liczba przestępstw tego rodzaju wyniosła 6.385, to o blisko 400 mniej niż rok wcześniej. W 2017 roku było ich 6.778. Ich wykrywalność wzrosła o 1,7%.

W ciągu roku odnotowano 16 zabójstw lub ich usiłowanie, rok wcześniej takich czynów było 13. Znacząco natomiast spadła liczba rozbojów, odnotowano ich 169, rok wcześniej było ich 218, to mniej o 22,5%. Mniej było kradzieży, ich liczba spadła z 2.702 do 2.464, to jest o 8,8%.  Zmniejszyła się też liczba włamań, odnotowano ich 1.695 (rok wcześniej 1.720), przy czym znacząco, o 14,2% wzrósł poziom ich wykrywalności (48,1%) .

W minionym roku na Podkarpaciu skradziono 73 samochody, o 2 więcej niż rok wcześniej.

Spadła liczba przestępstw uszkodzenia mienia – 1.308, w 2017 r. było ich 1.382.

Cieszy spadek liczby przestępstw drogowych, ich liczba zmniejszyła się z 3.467 w 2017 r. do 3.190 w roku 2018. Istotnie, o 320, spadła też liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W 2018 r. było ich 2.417, a rok wcześniej 2.737.

Sukcesy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

Podkarpaccy policjanci skutecznie walczyli z przestępczością narkotykową, rozbijając też zorganizowane grupy przestępcze. Ujawnili 1177 przestępstw narkotykowych, likwidując 51 upraw konopi oraz zabezpieczając między innymi około 194 kg marihuany, 12 kg amfetaminy, blisko półtora kilograma mefedronu i innych narkotyków. O największych realizacjach przeczytasz tutaj i tutaj.

Policja skutecznie walczy z przestępczością gospodarczą. W ubiegłym roku stwierdzono 5.274 takie czyny. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i na szkodę interesów Unii Europejskiej to wciąż priorytetowe zadania, jakie w najbliższym czasie stawia sobie Policja. Tutaj o rozbitej grupie wyłudzającej VAT i wprowadzającej na rynek papierosy bez akcyzy.

Miniony rok pokazał, że Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2018 roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 20.492.030 złotych, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Równocześnie odzyskano mienie utracone w wyniku przestępstwa o wartości 19.851.878 złotych.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W ubiegłym roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1.450 wypadków, o 263 mniej niż przed rokiem.  W tych wypadkach śmierć poniosło 125 osób (o 1 więcej), a 1.733 zostały ranne (ta liczba zmniejszyła się o 304). Wzrosła liczba kolizji, w ciągu całego roku odnotowano ich 18.495. Spadła liczba kierujących pod wpływem alkoholu, było ich o ponad 300 mniej.

Imprezy masowe

Policjanci w ciągu całego roku zabezpieczali 329 imprez masowych, w tym 198 o charakterze sportowym (69 meczów piłki nożnej), oraz 131 masowych imprez artystyczno-rozrywkowych.

Policja bliżej społeczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od ponad dwóch lat. W tym czasie mieszkańcy Podkarpacia wskazali blisko 47 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. Wszystkie zostały zweryfikowane, a blisko połowa została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości (18.060), nieprawidłowe parkowanie (9.490) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (7.677).

Aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co dzieje się wokół nich, w ich najbliższej okolicy. Nie są obojętni na łamanie prawa, reagują. Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie występują i są najbardziej dokuczliwe.

Działania podkarpackich policjantów to w dużej mierze profilaktyka. W 2018 r. zrealizowano między innymi kilka wojewódzkich programów profilaktycznych „Cyberbezpieczni”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny Ogród”, „Ostrożnie-Pies” oraz „Pseudokibic” oraz „Rowerem bezpiecznie”. Podejmowano wiele cyklicznych akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Bezpieczne Wakacje” czy „Ograniczyć Wandalizm”. W ciągu roku policjanci przeprowadzili  tysiące spotkań z dziećmi, ich rodzicami, pedagogami, seniorami.

Kontynuowano program „Dzielnicowy bliżej nas”, który służy wzmocnieniu roli dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu.

Przywracanie posterunków

Od 2016 r. złożono 29 wniosków o przywrócenie bądź utworzenie posterunku Policji. Część z nich już zyskała akceptację. Do tej pory przywrócono 10 posterunków: w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej, Niebylcu, Chorkówce, Polańczyku, Tryńczy i Błażowej. W tym roku reaktywowany zostanie posterunek w Baligrodzie.

Logistyka – inwestycje i zakupy

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom logistycznym. Komendant  H.Moskwa zaprezentował stan realizacji największych inwestycji, jakimi są budowy nowych siedzib komend powiatowych w Jaśle i Lesku ( prace ruszyły tam w 2017 r. ), ale też prac remontowych i termomodernizacyjnych w innych obiektach Policji. Przedstawił też plany inwestycyjne na obecny rok.

W ubiegłym roku policyjna flota powiększyła się o 45 pojazdów zakupionych ze środków budżetowych Policji oraz 10 współfinansowanych ze środków samorządów lokalnych. Zakupiono m.in. sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz specjalistyczne wyposażenie policyjnych antyterrorystów.

Badania opinii społecznej

Ostania edycja badań CBOS pokazała, że 74% Polaków dobrze ocenia działania Policji. To najwyższa od 1990 roku ocena, która jednocześnie sprawiła, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju spośród ocenianych instytucji. Jednocześnie 78% mieszkańców Podkarpacia uznało, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku (wg Polskiego Badania Przestępczości).

Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Policji Państwowej

Na koniec, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zaprezentował przedsięwzięcia, jakie zostały zaplanowane na rok Jubileuszu 100-lecia Powstania Policji Państwowej, m.in. konferencje naukowe, wystawy, wydanie monografii, ale też uroczystości ustanowienia patrona Policji garnizonu podkarpackiego, nadania sztandarów komendzie miejskiej w Rzeszowie, komendzie powiatowej w Lesku oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji.

 

O podsumowaniu stanu bezpieczeństwa w Polsce można przeczytać na stronie Komendy Głównej Policji.

Materiał źródłowy Podkarpacka Policja