W powiecie Przemyskim uchwalono budżet na 2019 rok

Podczas V Sesji Rady Powiatu Przemyskiego uchwalono budżet na rok 2019. Zanim przystąpiono do realizacji programu Radni uczcili minutą ciszy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Projekt budżetu nie wzbudził wśród radnych większych kontrowersji. Wydaje się być skrojony wedle potrzeb i możliwości. Starosta poprosił radnych o przyjęcie ustawy w takiej formie zaznaczając, że jest to podstawa którą można modyfikować podczas całego roku. Co prawda powiat poszczycić się może  dobrą skalą możliwości kredytowych, jednak generalnie należy do uboższych w fundusze. Finanse powiatu są w dobrej kondycji i składowe budżetu pozwolą na spokojną pracę w tym roku. Zaplanowany dochód  Powiatu Przemyskiego wg planu na 2019 to 50 417 702 pln, Wydatki natomiast to 55 948 743 pln.  Zaplanowane wydatki w większości przeznaczone są na zadania inwestycyjne, jest to  kwota 22 555 218 pln i ta informacja z pewnością ucieszy  mieszkańców  okolicznych gmin. Budżet przegłosowano stosunkiem głosów 10 za ustawą , 9 wstrzymujących się. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przemyskiego, a także w sprawie zawarcia porozumień i powierzenia zadań Gminom Powiatu. W tym przypadku wszyscy Radni głosowali jednomyślnie. Obrady V sesji zakończyły się dyskusją radnych nad bieżącymi sprawami.