Podkarpaccy „Terytorialsi” podsumowują 2018 rok

Minął kolejny rok intensywnej służby żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”

  1. PBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – „Terytorialsi” z województwa podkarpackiego. Na koniec 2018 roku w Podkarpackiej Brygadzie służy blisko 3,5 tys. żołnierzy.

Szkolenie w 2018 roku

2018 rok to czas intensywnego szkolenia i budowania struktur pododdziałów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. W tym okresie odbyły się cztery powołania do batalionów lekkiej piechoty dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku oraz żołnierzy rezerwy. Szkolenie podstawowe trwało 16 dni i każdorazowo kończyło się uroczystą przysięgą. Żołnierze rezerwy, którzy zdecydowali się zasilić szeregi naszej Brygady odbywali 8 dniowe szkolenie wyrównawcze, przeznaczone i dostosowane specjalnie dla żołnierzy zawodowych, po zasadniczej służbie wojskowej oraz dla osób po przeszkoleniu wojskowym. Uroczyste przysięgi wojskowe odbyły się kolejno w Stalowej Woli, Mielcu, Trzcinicy k. Jasła (podkarpacka twierdza) oraz Tarnobrzegu.

W ubiegłym roku każdy żołnierz podkarpackich „Terytorialsów” obowiązkowo odbył co najmniej dwa dni szkolenia w miesiącu. Zajęcia wypełnione były jedną z opracowanych form szkolenia indywidualnego lub specjalistycznego. W czerwcu, lipcu i październiku wszystkie pododdziały brygady rotacyjnie wzięły udział w intensywnym 14-dniowym szkoleniu zintegrowanym na poligonie w Nowej Dębie. Taka forma ćwiczeń w istotny sposób urealnia warunki działań bojowych i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału. Dodatkowo umożliwia przeprowadzenie szkoleń w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach czy też wykonanie rzutu granatem bojowym.  Szkolenie zintegrowane zakończone było egzaminem końcowym, który pozwala na rozpoczęcie kolejnego okresu szkolenia.

Od września 2018 r. „Terytorialsi” rozpoczęli szkolenie specjalistyczne, które jest kolejnym etapem nauki rzemiosła wojskowego w trzyletnim cyklu szkolenia w jakim uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Dzięki niemu podnoszą oni swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym. „Terytorialsi” w czasie trwania drugiego okresu szkolenia ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych garnizonowych ośrodkach szkolenia. Dowódcy pododdziałów w swojej działalności szkoleniowej wykorzystują między innymi instruktorów, którzy byli uczestnikami misji pokojowych oraz z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych.

Szkolenie z ratownictwa wodnego i górskiego

Szkolenie podkarpackich „Terytorialsów” obfitowało również we wspólne ćwiczenia z innymi służbami. W harmonogramie szkoleń raz na kwartał zaplanowano zajęcia ze służbami, które stacjonują na terenie rejonów odpowiedzialności naszych pododdziałów. Już w lutym żołnierze kompanii przemyskiej
34. Batalionu Lekkiej Piechoty odbyli zimowe szkolenie z ratownictwa wodnego na przemyskich stawach. Organizatorami bardzo ciekawych zajęć byli instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej
z Przemyśla.

W kwietniu 2018 r. żołnierze jarosławskiego batalionu w ramach reagowania kryzysowego i OC ćwiczyli w Wiązownicy z Powiatową PSP z Jarosławia oraz strażakami ochotnikami z Wiązownicy i Manasterza.  W maju odbyło się szkolenie w Pruchniku z funkcjonariuszami straży granicznej, policji i zespołami służb ratowniczych powiatu jarosławskiego. W październiku do podobnych ćwiczeń dołączyło nadleśnictwo Kańczuga i straż leśna.

Żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska w marcu i maju 2018 r. realizowali szkolenia
z ratownictwa wodnego, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz pomocy medycznej. Zajęcia na Zalewie w Gorzycach oraz na Wiśle wspierali wykwalifikowani instruktorzy i druhowie z OSP Gorzyce.

  1. Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku ze strażakami z KP PSP Lesko i Brzozowa przeprowadzili szkolenie z umiejętności postępowania na miejscu wypadku, podczas którego uczyli się w jaki sposób zabezpieczyć teren i jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Natomiast wspólnie z grupą GOPR w Ustrzykach Górnych ćwiczyli ratownictwo lawinowe.

 

Szkolenia w ramach wsparcia społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych

3.PBOT utrzymuje w całodobowej gotowości Zespół Oceny Wsparcia, którego głównym zadaniem jest ocena sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, nawiązanie współpracy z administracją cywilną
i wojskową oraz oszacowanie potrzeby użycia sił i środków z zasobów Sił Zbrojnych RP. Przy współpracy z Dowództwem WOT, urzędem wojewódzkim i samorządami, podkarpacka brygada już w czerwcu zainaugurowała na terenie naszego województwa pilotażowy projekt „PARASOL”. Celem projektu jest przygotowanie administracji cywilnej, służb i inspekcji do współdziałania z WOT
w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, powiatu rzeszowskiego, miasta Rzeszowa oraz podległych im służb i instytucji. We wrześniu odbyło się drugie szkolenie w ramach tego projektu dla kolejnych gmin i starostw z Podkarpacia. Tym razem uczestnicy obejrzeli pierwszą prezentację modułu zadaniowego kompanii lekkiej piechoty na wypadek wystąpienia katastrof, czy klęsk żywiołowych. Od 1 września 2018 r. taki moduł utrzymuje w gotowości każdy batalion brygady.

Rok 2018 był to również okres sprawdzenia gotowości podkarpackich „Terytorialsów” do wsparcia służb mundurowych i ratowniczych. „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to kluczowe hasło „Terytorialsów”.
W listopadzie nastąpiło jego pierwsze potwierdzenie. W zaledwie 120 minut od wezwania blisko 100 „Terytoriasów” z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka stawiło się w trybie alarmowym do wsparcia akcji poszukiwawczej 12 latka z powiatu brzozowskiego. Jak wiemy finał poszukiwań zakończył się szczęśliwie dla chłopca, jak również wszystkich służb biorących udział w akcji. Dla Nas żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej był to sprawdzian stawiennictwa i gotowości do nagłego podjęcia działań
z którego „Terytorialsi” z Podkarpacia wywiązali się bardzo dobrze.

Krew siłą „Terytorialsów”

Jednym z kluczowych projektów WOT jest „Krwioobieg Terytorialsa”. Dzięki zaangażowaniu żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w 2017 i 2018 roku trafiło blisko 300 litrów krwi dla ratowania życia ludzkiego.

 

„Terytorialsi” aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające HDK m.in.: w akcję „Terytorialsi mają pomoc we Krwi”, „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel Krew”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Kropla drąży skały” czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”. Tylko w 2018 roku żołnierze podkarpackiej brygady wspierając życie ludzkie oddali 176,4 litra krwi.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Poprzez takie akcje wpisujemy się w pomoc społeczeństwu realizując swoją misję.

 

Współpraca z Okręgiem Podkarpackim Światowego Związku Żołnierzy AK

W 2018 roku współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej nabrała dodatkowego, symbolicznego wymiaru. Jako spadkobiercy tradycji wspólnie z Okręgiem Podkarpackim ŚZŻAK zorganizowaliśmy wiele uroczystości: 76. rocznicę powstania AK, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 79. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz Święto Wojsk Obrony Terytorialnej i 105. rocznicę urodzin patrona brygady płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Żołnierze AK byli gośćmi honorowymi przysiąg wojskowych oraz spotkań okolicznościowych, w trakcie których przekazywali młodemu pokoleniu pamięć o swojej służbie i niegasnącej nadziei na odzyskanie wolności. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Otwarcie Sali Tradycji

26 listopada 2018 r. w święto patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji. I
nicjatywa powstania takiego miejsca ma na względzie potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności  państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Sala Tradycji spełnia patriotyczną rolę wychowawczo – szkoleniową nie tylko dla żołnierzy 3.PBOT, ale dla całej społeczności województwa podkarpackiego. Jest ona publicznie dostępna. Idea jej powstania zrodziła się w 2017 r. i rozpoczęli ją wspólnie ówczesny dowódca brygady wraz z kpt. w st. spocz. Julianem Pawełkiem Prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz insp. ZS Markiem Matułą komendantem ZS „Strzelec”.

Sala Tradycji jest zwieńczeniem starań i zaangażowania wielu osób oraz instytucji. Podzielona jest na trzy części. Pierwsza prezentuje okres powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, a więc początki odzyskania przez Polskę niepodległości. Druga prezentuje pamiątki po żołnierzach AK i ich bohaterskich czynach. W trzeciej części Sali Tradycji tworzy się historia nowo powstałej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Odwiedziny kombatantów z „Paczką dla Bohatera”

W okresie Bożego Narodzenia żołnierze 3. PBOT wraz z członkami ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego w prywatnych mieszkaniach i w Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta odwiedzili żołnierzy Armii Krajowej i weteranów z terenu Podkarpacia.  Sam przyjazd żołnierzy w mundurach ze świątecznymi życzeniami był dla nich miłym i radosnym zaskoczeniem. Uzupełnieniem uśmiechu i łez wzruszenia naszych kombatantów była „Paczka dla Bohatera” oraz kartki świąteczne przygotowane przez uczniów szkół współpracujących ze ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego.

 

W 2018 r. pierwsze grupy żołnierzy Podkarpackiej Brygady OT ukończyli kurs:

  • sterników i ratowników wodnych (8 żołnierzy)
  • płetwonurka P1 (klasa podstawowa) (4 żołnierzy)
  • Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (57 żołnierzy)
  • obsługa i eksploatacja sprzętu optoelektronicznego i sprzętu samochodowego (75 żołnierzy)

Tego typu szkolenia są praktycznym przygotowaniem do wspierania lokalnych społeczności, co jest wpisane w misję naszej formacji.

Osiągnięcia sportowe Naszych „Terytorialsów”

W 2018 roku nie brakowało sukcesów sportowych. Największym osiągnięciem podkarpackich „Terytorialsów” jest zdobycie mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w futsalu, wicemistrzostwo
w piłce siatkowej i pływaniu oraz trzecie miejsce w biegach przełajowych.

Niektóre osiągnięcia „Terytorialsów” wykraczają poza ramy zawodów wojskowych. W naszych batalionach służą żołnierze, którzy między innymi w ostatnim czasie reprezentowali podkarpacką brygadę:

– szer. Alan Biały żołnierz 31. Batalionu Lekkiej Piechoty z Rzeszowa. W Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w kickboxingu organizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu w kategorii do 86 kg formuła K1 – rules – zdobył mistrzostwo Polski.

– szer. Justyna Haba z rzeszowskiego batalionu w kategorii do 60 kg kobiet – zdobyła mistrzostwo Polski.

– szer. Daniel Wosachło żołnierz 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w sportach walki  organizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu w Judo w konkurencji do 73 kg mężczyzn zdobył wicemistrzostwo Polski.

Żołnierze 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka brali udział w XV edycji Maratonu Komandosa, która odbyła się w Lublińcu, 24 listopada. W kwalifikacji WOT żołnierze brygady osiągnęli kolejno następujące wyniki:

  • Zbigniew Tomaszek – 2 miejsce
  • Wiktor Mosoń – 3 miejsce
  • Paweł Posadzki – 4 miejsce

W klasyfikacji drużynowej WOT, podkarpaccy „Terytorialsi” zdobyli II miejsce.

 

Wizyta Naszych żołnierzy i pracowników w Domu Dziecka „Mieszko” i „Dobrawa”.

Na początku stycznia 2018 r. żołnierze oraz pracownicy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili podopiecznych przebywających w Domu Dziecka „MIESZKO” i „DOBRAWA” w Rzeszowie. Podczas odwiedzin dzieci otrzymały zorganizowane przez żołnierzy i pracowników 3.PBOT prezenty w formie słodkich upominków. Wizyty naszej delegacji w rzeszowskim domu dziecka mają być początkiem stałej współpracy. Podkarpaccy „Terytorialsi” chcą bowiem objąć placówkę i mieszkające w niej dzieci stałą opieką i wsparciem.

Plany na 2019 rok

Plany na 2019 rok średnio co trzy tygodnie w każdym miesiącu wypełnione są co najmniej jedną formą szkolenia. Szkolenie zintegrowane zaplanowano w 5 terminach. Pierwsze rozpocznie się
już w kwietniu. W drugiej połowie roku pierwsze pododdziały brygady rozpoczną trzeci, ostatni etap – to czas szkolenia zgrywającego. Żołnierze będą nadal rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. Projekt PARASOL zostanie przeprowadzony dla kolejnych powiatów w rejonach odpowiedzialności 34 i 35. Batalionu Lekkiej Piechoty.

Powołanie kandydatów na szkolenie podstawowe 16 dniowe i wyrównawcze 8 dniowe w struktury brygady zaplanowano kolejno na luty, przełom czerwca i lipca, wrzesień oraz listopad. Zakończeniem szkolenia będzie złożenie uroczystej przysięgi przez kandydatów na sztandar.

W 2019 roku wdrożony będzie też nowy sprzęt, w tym taki, który jest pomocny w prowadzeniu akcji poszukiwawczych (np. drony FlyEye). „Nadchodzący rok także będzie wymagający. Czeka nas mnóstwo wyzwań, ale patrząc na entuzjazm naszych żołnierzy jesteśmy przekonani, że osiągniemy cele postawione przez przełożonych”.

Zachęcam do udziału w projekcie powołania żołnierzy „Ferie z WOT”

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej ma interesującą propozycję dla wszystkich miłośników wojska. A może by tak ferie na poligonie? Włożyć mundur, uzbroić się w cierpliwość, wytrwałość
i zapał, a przy tym sprawdzić swoje możliwości i zdobyć nowe umiejętności. Dokładnie takie założenia nam przyświecają. Chcemy wyjść do młodych ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie
w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie tzw. „szesnastek”
w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Pomysł na szkolenie podstawowe podczas ferii to złoty środek.

Szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to zupełnie nowa oferta Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów.

Pierwsze szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Ferie z WOT” rozpocznie się już 9 lutego 2019 r., a zakończy 24 lutego uroczystą przysięgą. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci będą kierowani na badania psychologiczne i wojskowe komisje lekarskie. Dzięki temu projektowi uczniowie i studenci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

 por. Witold SURA rzecznik prasowy

  1. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej Im. płk. Łukasza Cieplińskiego       tel. 600819411

www.terytorialsi.mil.pl

email: [email protected] lub [email protected]