Podkarpaccy terytorialsi zorganizowali Test&GO

3 Podkarpacka Brygada OT zorganizowała w Jarosławiu mobilny punkt poboru wymazów metodą „drive-thru”, czyli bez wysiadania z samochodu. Wymazy wykonywane są pracownikom i personelowi Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu. Punkt pobierania wymazów zorganizowano na wniosek dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

  Punkt Test&GO w Jarosławiu będzie funkcjonował do soboty. Próbki do badań genetycznych na obecność koronawirusa są pobierane bezpłatnie od zarejestrowanych pacjentów 10 i 11 lipca w godzinach od 9.00 do 13.00 przez żołnierzy 3.PBOT oraz pracowników służb sanitarnych. Medycy dzisiaj pobrali ponad 80 próbek natomiast na jutro zaplanowano ponad 100 wymazów.

– Utrzymywany przez Brygadę w gotowości mobilny punkt do poboru wymazów to element rejonu badań składający się z pięciu stref: oczekiwania, ewidencji, pobierania materiału do badań, odpoczynku i dekontaminacji. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do pobierania wymazów oraz obsady stanowisk grupy wymazowej delegowani są specjalnie wyselekcjonowani i przeszkoleni żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie mogli przebywać w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

  Pobieranie wymazów, w tym metodą „drive-thru”, stało się jednym z głównych zadań WOT
w ramach prowadzonej od blisko pięciu miesięcy zakończonej operacji „Odporna Wiosna” a obecnie prowadzonej  „Trwałej Odporności”. Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej.

****

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej na wniosek wojewody podkarpackiej deleguje od początku kwietnia cztery zespoły medyczne do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Żołnierze pobierają wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, podopiecznych i personelu DPS oraz pracowników placówek medycznych. W sumie do tej pory pobrano blisko 3350 wymazów. Ponadto trzy zespoły medyczne z Podkarpacia na okres 4 tygodni włączyło się do działania na terenie województwa śląskiego wspierając 13 ŚBOT. Dziennie jeden zespół pobierał blisko 200 wymazów metodą „Drive thru”.

 

Zdjęcia: 3.PBOT

kpt. Witold SURA

rzecznik prasowy

3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego