Z ZIEMI KAZACHSKIEJ DO POLSKI

Po długiej podróży samolotem z dalekiej Astany, dwuosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu dotarła do Przemyśla. Dzisiaj (23 stycznia) w przygotowanym przez miasto mieszkaniu powitał ich Prezydent Miasta Wojciech Bakun oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka.

Pani Tatiana Kowalewska wraz z synem Krystianem od długiego czasu starali się o powrót do Polski. Niedawno tę zgodę otrzymali, a dzięki podjętej w 2017 roku uchwale Rady Miejskiej mogli trafić do Przemyśla. Pobyt w naszym mieście nie jest pierwszym kontaktem z Przemyślem Pani Tatiany – to na przemyskiej uczelni ukończyła kilka lat temu studia, a z wykształcenia jest filologiem polskim i z tych umiejętności korzystała także w pracy w Kazachstanie. Nowych przemyślan przywitał w wyremontowanym i przygotowanym dla nowych lokatorów Prezydent Wojciech Bakun wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Sawicką. Drobnymi prezentami powitalnymi, poza kwiatami, był chleb z przemyskiej piekarni i miód z ekologicznej pasieki.

Lokal, w którym zamieszkali repatrianci z Kazachstanu został wyremontowany i wyposażony z pieniędzy przeznaczonych na ten cel przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Prezydent Wojciech Bakun zapowiedział starania o pozyskanie kolejnych funduszy na remonty następnych mieszkań, co pozwoliłoby na prowadzenie do Przemyśla kolejnych polskich rodzin, które chciałyby wrócić do Ojczyzny.

Rodzina pozostaje pod opieką samorządu, którą koordynuje Wydział Spraw Społecznych UM, co pozwoli jej na szybsze zaaklimatyzowanie się w naszym mieście, ale już zapowiada, że rozpoczyna poszukiwania pracy.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk UM w Przemyślu