XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, bibliotekarzy bibliotek szkolnych, a także wychowawców oraz pedagogów z Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla,

Jan Pączek – Starosta Przemyski.

W programie Forum, poświęconego w całości profilaktyce zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych, zaplanowano kilka form szkoleniowych: wykład i warsztaty online oraz stacjonarne zajęcia warsztatowe.

18 listopada 2020 r. odbył się wykład online pt. Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych, który przeprowadził Paweł Strumiński – trener, aktor, reżyser. Zajmuje się on tworzeniem filmów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych, prowadzeniem warsztatów dotyczących uzależnień od nowych mediów. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Homo Homini im. Karola de Foucauld oraz Instytutem Profilaktyki Uniwersalnej w Krakowie. W wystąpieniu mówił o tym, co w praktyce oznacza profilaktyka, w którym momencie w relacji z podopiecznym mamy realne szanse wpływać na jego późniejsze wybory, dlaczego zachowania ryzykowne są tak bardzo atrakcyjne oraz jakie są konsekwencje takich zachowań. Zreferował siedem dźwigni skutecznej profilaktyki i przedstawił sprawdzone działania profilaktyczne. Poruszył także problem tzw. patotreści (szkodliwe treści wywołujące negatywne emocje u odbiorcy lub promujące niebezpieczne zachowania) w Internecie oraz social mediach. Przedstawił raport ukazujący skalę tego zjawiska.

Już w najbliższą środę tj. 25 listopada 2020 r. (godz. 1000 – 1300) serdecznie zapraszamy na warsztaty online pt. „Smartphone – praktyczna wiedza z zakresu cyberzagrożeń i obecności w mediach społecznościowych”/prow. Paweł Strumiński/.

https://youtu.be/kWc-qhElGVQ

Ponadto w ramach XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy zaplanowaliśmy również stacjonarne zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień od gier komputerowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) /prow. Marika Miazga z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF w Rzeszowie/, które odbędą się, gdy zostaną otwarte szkoły i przywrócona nauka w tradycyjnej formie.

tekst: Agnieszka Biedroń

informacja własna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego

w Przemyślu