XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

16 głosami „za” podczas XXXIII sesji Rady Miasta Przemyśla radni przyjęli projekt przyszłorocznego budżetu.
Podczas najważniejszej w tym roku sesji przemyskiej rady wprawdzie brakowało kilku radnych, jednak obecność 18 z 23 wystarczyła, aby projekt uchwały przeszedł. Za głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia dla Przemyśla i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jedynie radni z Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu i byli przeciw.
W porównaniu z 2016 r. przyszłoroczny budżet miasta Przemyśla będzie wyższy o ponad 45 mln zł. Nadwyżka wyniesie prawie 8 mln zł. Kwota planowanych dochodów w 2017 r. ma wynosić 341 mln 665 tys. 942 zł, a wydatków – 333 mln 819 tys. 744 zł. Nadwyżka w całości ma być przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto. W tzw. rezerwie budżetowej znajdzie się 9 mln 109 tys. 787 zł, która w ciągu roku ma zostać przeznaczona na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 840 tys. zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 3 mln 89 tys., wzrost wynagrodzeń dla strefy oświaty – 900 tys. zł oraz zadania inwestycyjne – 4 mln 280 tys. zł.