Menu Główne

piątek, Sierpień 26th, 2016

 

Nauczyciele z przemyskich placówek odebrali nominacje na nauczycieli mianowanych

W Przemyślu przybyło 29 nowych nauczycieli mianowanych. Uroczystość wręczenia aktów nadania tego tytułu odbyła się w Urzędzie Miasta 26 sierpnia 2016 r. Każdy świeżo upieczony nauczyciel mianowany złożył ślubowanie, w którym zobowiązał się, rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stałe doskonalenie się i uzupełnianie wiedzy jest wpisane w zawód nauczyciela, który podczas swojej kariery zawodowej ma do zrealizowania wyjątkowo ciężką i odpowiedzialną misję. OdCzytaj Więcej


ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE ORŁY

Upalna pogoda która towarzyszyła rolnikom gminy Orły przez cały czas żniw, nie opuściła  ich również w dniu święta plonów. W tym roku po raz pierwszy w historii gminy, Dożynki odbyło się w miejscowości Zadąbrowie. Tradycyjnie rolnicy i zaproszeni goście rozpoczęli uroczystości mszą świętą w miejscowym kościele, która była dziękczynieniem za dobrą pogodę i udane plony. Po uroczystościach w kościele, barwny korowód przeszedł na zadąbrowski stadion przy muzyce kapeli z Kaszyc. W obecności mieszkańców wójt Gminy Bogusław Słabicki przywitał zebranych gości, po czym starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi gminy  bochen chleba, abyCzytaj Więcej