Menu Główne

czwartek, Marzec 7th, 2019

 

Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla – Wojciecha Bakuna

W Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla – Wojciecha Bakuna, któremu towarzyszył Dyrektor PBP – Maciej Waltoś. Od 20 lat PBP realizuje szereg zadań na rzecz bibliotek publicznych z powiatu przemyskiego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.: systematyczna współpraca z bibliotekami z terenu powiatu, gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych (w tym dotyczących wiedzy o regionie), upowszechnianie czytelnictwa i promocja bibliotek w środowisku lokalnym, organizacja imprez kulturalnych i rozmaitych programów edukacyjnych, takich jak: lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, akcje czytelnicze czy Dzień Bibliotekarza, których uczestnikami sąCzytaj Więcej


W OBIEKTYWIE ANTONIEGO