Menu Główne

piątek, 27 grudnia, 2019

 

Polski Czerwony Krzyż ma już 100 lat

Najstarsza, największa i najbardziej wszechstronna organizacja humanitarna w Polsce obchodzi właśnie stulecie swojego istnienia. Polski Czerwony Krzyż już od wieku służy drugiemu człowiekowi. Niesie pomoc humanitarną w czasie klęsk i wojen, udziela wsparcia socjalnego, uczy skutecznego udzielania pierwszej pomocy, prowadzi zabezpieczenia medyczne na imprezach masowych, propaguje idee honorowego krwiodawstwa, rozpowszechniania wiedzę o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Jest zawsze tam, gdzie dzieje się krzywda… W Centrum Kulturalnym w Przemyślu spotkały się całe pokolenia ludzi związanych z Polskim  Czerwonym Krzyżem. Imprezę jubileuszową poprowadził Zdzisław Wójcik – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przyCzytaj Więcej