BUDŻET NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEGŁOSOWANY

„Optymizm”  na najbliższe kilka lat, brak inwestycji tych z gatunku wielkich, kredyty i spłata zobowiązań. Tak się przedstawia najbliższy budżet. Ostatni budżet uchwalany przez obecną Radę Miasta. Przedstawiciele poszczególnych klubów w Radzie zabierając głoś to chwalili to ganili przyszły budżet. Opozycja nie zostawiła suchej nitki na najbliższych planach finansowych opracowanych przez włodarzy miasta. Jednym słowem mówiąc gród nad Sanem jest znowu zapomniany jak przez marszałka województwa tak i sejmu. Po raz kolejny musimy sobie radzić sami a tym razem wcale nie jest to takie proste.

Budżet Przemyśla na rok 2018 został przyjęty przy sprzeciwie radnych PO (5 osób), opowiedzeniu się za nim 4 radnych z Regii oraz 8 radnych z PiS. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu: niezależny Jerzy Krużel i Adam Łoziński z PiS.

Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty sesji „budżetowej” w Przemyślu.