Zamień odpady na drzewa – Lubaczów 2015r

Na placu przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbył się I powiatowy  Piknik  ekologiczny pod hasłem – „Zamień odpady na drzewa – Lubaczów 2015 r.”  Organizatorem pikniku był Wydział: Oświaty i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Partnerem pikniku i jednocześnie dostawcą sadzonek drzewek były PGL Lasy Państwowe. Celem imprezy było promowanie  proekologicznych zachowań wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego poprzez uświadomienie potrzeby segregacji odpadów, sadzenia drzew, dbania o bioróżnorodność oraz  nie palenia odpadów domowych w piecach i ogniskach. Dla uczestników którzy przynieśli odpowiednią ilość makulatury, butelek szklanych, plastikowych oraz baterii organizatorzy przygotowali sadzonki drzewek. Oprócz zbiórki odpadów prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży przybyłych ze szkół i przedszkoli. Młodzi uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na dostępnych stoiskach w zakresie: edukacji leśnej, edukacji przyrodniczej oraz dotyczącej odpadów. Przygotowane było stoisko promujące powiat lubaczowski, jego walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Ponadto przeprowadzonych zostało mnóstwo konkursów, gier i zabaw. Został zaprezentowany pokaz bioróżnorodności w ramach promocji projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” W imprezie wzięło udział ok. 1500 osób, w tym dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół podstawowych i  średnich oraz osoby dorosłe z Lubaczowa i Powiatu lubaczowskiego.