Zaproszenie na uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego

Dowódca 5 batalionu strzelców podhalańskich , Dowódca 1 batalionu czołgów, Prezydent Miasta Przemyśla zapraszają na uroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego, który odbędzie się na przemyskim Rynku w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz.

 Przebieg uroczystości:

 09.00 Msza św. w Kościele Garnizonowym przy
ul. Słowackiego w intencji żołnierzy Garnizonu
 Przemyśla

12.00  Rozpoczęcie uroczystości, przyjęcie meldunku

           0degranie Hymnu Państwowego i podniesienie Flagi Państwowej

           Powitanie zaproszonych gości

           Odczytanie Rozkazu Specjalnego

           Przemówienia zaproszonych gości

           Odczytanie Apelu Pamięci, Salwa Honorowa

           Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

           Defilada pododdziałów

13.30  Zakończenie uroczystości