BĘDZIEMY DALEJ WALCZYĆ …

Na konferencji prasowej tuż przed sesją, członkowie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej przypomnieli, że to oni, jeszcze w 2015 r., byli inicjatorami obniżenia opłat parkingowych oraz zniesienia ich w soboty. – Niestety, wtedy nasz postulat został odrzucony za sprawą poprawki wniesionej przez radnego. Nadal domagamy się, tak jak wtedy, obniżenia opłaty za pierwszą godzinę parkowania do jednej złotówki – twierdzi Maciej Dębicki, wiceprezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej. Członkowie kupieckiej organizacji zapowiadają podjęcie kolejnych kroków w sprawie miejskich parkingów.