Niezgłoszone tysiące euro w bagażu kierowcy.

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili niezgłoszone do kontroli znaczne ilości środków pieniężnych.  17 tysięcy euro, z naruszeniem obowiązujących procedur, przewoził  33-letni obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skierowali do kontroli autokar, jadący z Ukrainy do Zielonej Góry.

Podczas rewizji okazało się, że jeden z kierowców, wbrew obowiązującym przepisom, nie zgłosił przewozu znacznych ilości środków pieniężnych. W jego bagażu znajdowało się 17 tysięcy euro.

W związku z  niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych,  na 33-letniego obywatela Ukrainy nałożony został mandat karny w wysokości 5,2 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 tys. euro albo więcej ( lub równowartość w innej walucie), ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej.

Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny.

Podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy podkarpackiej KAS na polsko- ukraińskich przejściach granicznych w październiku br. stwierdzono  jeden przypadek nie zgłoszenia przewożonej gotówki powyżej 10 tys. euro . O tym obowiązku pamiętało sporo podróżnych- funkcjonariusze KAS odnotowali ponad 500 zgłoszeń przewożonych wartości dewizowych, głównie euro, dolarów amerykańskich, kanadyjskich, funtów brytyjskich, koron szwedzkich czy polskich złotych.  

Rekordowy pod względem ujawnień niezgłoszonej gotówki był  sierpień br,  kiedy funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu ujawnili: 600 tys. koron szwedzkich, 75 tys. funtów brytyjskich, 11 tys. dolarów amerykańskich, 103 tys. hrywien, 58 tys. PLN oraz 36 tys. euro.

mł. aspirant Edyta Chabowska

rzecznik prasowy KAS Rzeszów biuro Przemyśl