Nowi funkcjonariusze w szeregach podkarpackiej KAS

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu ślubowanie złożyło  27  nowo przyjętych funkcjonariuszy.
 
W czwartek 21 kwietnia, w Podkarpackim Urzędzie Celno- Skarbowym w Przemyślu miało miejsce uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej w podkarpackiej KAS.

Ceremonia odbyła się w obecności kadry kierowniczej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz ks. podinsp. Krzysztofa Skałkowskiego, kapelana podkarpackiej KAS.

Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego przyjął Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek.

Wśród ślubujących 27 funkcjonariuszy jest 15 kobiet i 12 mężczyzn. Trafią oni do służby w drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Budomierzu a także do Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl- Medyka. Zajmować się będą również kontrolą celno- skarbową rynku. To kolejna grupa funkcjonariuszy, którzy stopniowo zasilają szeregi podkarpackiej KAS w ramach realizowanych naborów.

„Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego, rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania oraz strzec dobrego imienia służby, honoru i godności funkcjonariusza, a także przestrzegać zasad etyki zawodowej”-  to rota ślubowania, które funkcjonariusze złożyli  na sztandar Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Po przyjęciu ślubowania, dyrektor izby pogratulował funkcjonariuszom pozytywnego zakończenia rekrutacji oraz powitał ich w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu.

„Ostatnie wydarzenia, których jesteśmy świadkami,  w których uczestniczymy na granicy z Ukrainą, w szczególny sposób naznaczają początek Waszej służby. To trudna służba, ale jestem przekonany, że podjęte zobowiązanie wobec Ojczyzny i społeczeństwa, da Wam ogromną satysfakcję i pomoże rozwijać swoje pasje”- podkreślił dyrektor Witold Mrozek.

Nowych funkcjonariuszy czeka teraz 2- letni okres  służby przygotowawczej, której celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych.

Podczas uroczystej zbiórki nastąpiło także wręczenie awansów funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, zaangażowanym  w realizację projektu Cyfrowa Granica- największego  przedsięwzięcia informatycznego dot. granicy, realizowanego przez KAS na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Insp. Jacek Wojdylak zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, nadzorujący wdrożenie tego projektu, otrzymał z rąk dyrektora list gratulacyjny.

Od początku roku do Służby Celno- Skarbowej w podkarpackiej KAS wstąpiło ponad 50 funkcjonariuszy. Początkiem maja akty mianowania otrzyma kolejnych  blisko 40 osób.

asp. Edyta Chabowska

Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie