Do grona przedsiębiorców ze Świadectwem Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO dołączyli kolejni

W siedzibie Izby Celnej w Przemyślu spotkali się podkarpaccy przedsiębiorcy posiadający status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Do ich grona dołączyły 3 kolejne firmy, które w tym dniu uhonorowane zostały Świadectwem Upoważnionego  Przedsiębiorcy AEO.

Izba Celna w Przemyślu zorganizowała kolejne spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego posiadających Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Prowadzący spotkanie eksperci z Izby Celnej w Przemyślu omówili bieżące zagadnienia dotyczące problematyki międzynarodowego obrotu towarowego w kontekście ułatwień przewidzianych dla przedsiębiorców posiadających certyfikat AEO.

Spotkania tego typu dają też  przedsiębiorcom możliwość bezpośredniego kontaktu z  przedstawicielami urzędów celnych, z którymi na co dzień współpracują przedsiębiorcy.  Podczas piątkowego spotkania na pytania przedsiębiorców odpowiadali m.in. zastępcy Naczelników Urzędów Celnych  w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie: Jerzy Katan, Maciej Słodziński oraz Marek Betlej.

 

Do grona tych przedsiębiorców z regionu, którzy już posiadają certyfikat AEO, dołączyli kolejni  przedsiębiorcy. Prowadząca spotkanie – Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu Jadwiga Zenowicz, dokonała uroczystego wręczenia świadectw firmom: Trend Logistics  Spółka z o.o.  z Przemyśla, Omega Pilzno ITiS Godawski&Godawski Sp.z  o.o. z Pilzna oraz Gomar Rzeszów S.C. Adam Gałusza, Witold Szałyga z Rzeszowa.

Świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO jest certyfikatem celnym, przyznawanym przez służby celne UE przedsiębiorcom, których działalność związana jest z uczestnictwem w czynnościach opartych na przepisach wspólnotowego prawa celnego. Otrzymać mogą  je przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, sprawdzeni w specjalnym postępowaniu audytowym. Przywilej posiadania statusu AEO z jednej strony powoduje przejęcie przez upoważnionego przedsiębiorcę części odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii Europejskiej,  z drugiej zaś umożliwia mu korzystanie z szeregu przewidzianych w prawie celnym  ułatwień. Świadectwo AEO uznawane w całej Wspólnocie jest gwarancją, że podmiot gospodarczy posiada wysoką wiarygodność dla organów celnych.

 

Edyta Chabowska

Izba Celna w Przemyślu