Przemyscy harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju na Ukrainę.

Już po raz dwunasty polscy harcerze przekazali ukraińskim skautom Betlejemskie Światełko Pokoju. Spotkanie zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie Powiat Starosamborski  na nieczynnym przejściu granicznym w Malhowicach – Niżankowicach. Na uroczystość  przy pasie granicznym w miejscu obiecywanego od lat przejścia granicznego  przybyli  przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, harcerze, młodzież i okoliczni mieszkańcy.

To już tradycja, że gospodarze tego spotkania  – Starosta Przemyski Jan Pączek  oraz Tatiana Terlecka – Starosta Rejonu Starosamborskiego gościli na terenie pasa przygranicznego, specjalnie otwieranego tego dnia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia w obrządku greckokatolickim. Wśród uczestników obecni byli między innymi, prezydent Przemyśla  Robert Choma, wicewojewoda podkarpacki  Piotr Pilch, posłowie RP Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa.

Minutą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym roku współorganizatora tej inicjatywy Wołodymyra Horbowego.

Nie zabrakło również wspólnego kolędowania, przekazywania życzeń i upominków, a przede wszystkim dzielenia się opłatkiem i prosforą.

Tatiana  Terlecka wyraziła nadzieję, że już niebawem doczekamy się w tym miejscu przejścia granicznego z prawdziwego zdarzenia.

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju to tradycja zainicjowana jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych w 1986 roku w austriackim Linzu. Od 1991 roku w akcji biorą udział polscy harcerze, którzy przekazują Światełko dalej na Wschód – do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi.  

 

 

zdjęcia: Artur Komorowski UM Przemyśl