Wizyta ministra Jerzego Kwiecińskiego w Przemyślu

Podkarpacie wizytował minister Jerzy Kwieciński.  Podczas swojej wizyty spotkał się z mieszkańcami Przemyśla oraz odwiedził modernizowaną drogę wojewódzką 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa. Inwestycja ta będzie realizowana ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-20. W miniony poniedziałek została podpisana umowa na ten projekt, uczestniczył w jej podpisaniu wiceminister Adam Hamryszczak. Droga ta w połączeniu z planowanym przejściem granicznym Polska-Ukraina w Malhowicach może stać się alternatywną trasą komunikacyjną dla istniejącego połączenia Przemyśl-Medyka-Lwów. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Przemyślu na placu budowy modernizowanej, rozbudowywanej drogi powiatowej ul. Józefa Wysockiego.

Minister Kwieciński odniósł się w trakcie konferencji prasowej między innymi do sytuacji na Podkarpaciu, a zwłaszcza w jego południowej część czyli Przemyśla i Bieszczad. Przypomniał o programach rządowych, w które dobrze się wpisuje Przemyśl. Janusz Hamryszczak, urzędujący wiceprezydent miasta Przemyśla zapowiedział podczas konferencji prasowej kolejną wizytę wiceministra Adama Hamryszczaka zaplanowaną na najbliższy poniedziałek. Rozmowy mają dotyczyć budowy Aquaparku w Przemyślu, inwestycji tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców.