Zakończono konsultacje w sprawie przyszłości mostu kolejowego

Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla  Grzegorz Hayder poinformował o zakończonych konsultacjach w sprawie przyszłości mostu kolejowego. Celem był wybór jednej z dwóch koncepcji, która ma być zarekomendowana PKP PLK S.A. będącej realizatorem przyszłej inwestycji.

Wyniki głosowania w sondzie nie zachwyciły a liczby mówią za siebie:

Liczba wszystkich oddanych głosów                                                                463

Liczba głosów potwierdzonych za pomocą e-maila                                         370

Liczba głosów nieważnych

– osoby niezameldowane w Przemyślu                                                               68

– osoby niepełnoletnie                                                                                           2

Razem                                                                                                                  70

Liczba głosów ważnych

– koncepcja Nr 1                                                                                                187

– koncepcja Nr 2                                                                                                113

Razem                                                                                                                300

Liczbę oddanych głosów w sondzie, a szczególnie głosów ważnych, trudno niestety uznać za reprezentatywną dla całej społeczności naszego miasta, szczególnie jeśli porównać ją z głosowaniem przemyślan np. na projekty Budżetu Obywatelskiego (9 514 w BO na 2016r.; 16 888 w BO na 2015r.), czy podczas głosowania na nazwy nowych ulic w 2015 r. (10 374). Prezydent zdecydował o zarekomendowaniu PKP PLK rozwiązania bliższego koncepcji 2, czyli budowy nowego mostu, w nowym śladzie  ze względu na konieczność zwiększenia promienia łuku, o konstrukcji kratownicowej, nawiązującej do przemyskiego zabytkowego mostu. Prezydent będzie oczekiwał aby konstrukcja jak najwierniej przypominała istniejący most.
Natomiast z istniejącego mostu, Gmina będzie chciała przejąć tzw. historyczne przęsło  nurtowe, które należy do najstarszych elementów mostu, aby wykorzystać go na potrzeby kładki pieszo-rowerowej. Do istniejących podpór dobudowane zastałyby „łączniki” z ulicą 22  Stycznia oraz Wilsona, z możliwym wykorzystaniem kratownicowych elementów pozostałych przęseł istniejącego mostu. Jest oczywistym, że koncepcja ta będzie wymagała współdziałania z obecnym właścicielem czyli PKP oraz Podkarpackim Konserwatorem Zabytów, na których przychylność Prezydent Miasta bardzo liczy.