Arboretum w Bolestraszycach świętowało 45 lat istnienia

Arboretum w Bolestraszycach założone w 1975 roku przez prof. Jerzego Pióreckiego na terenie historycznego kompleksu dworsko-ogrodowego obchodzi w tym roku Jubileusz 45 lat. Z tej okazji odbyły się obchody jubileuszu połączone z uroczystością wręczenia odznaczeń dla wieloletnich pracowników ogrodu. Aktu odznaczenia w imieniu Prezydenta RP dokonała wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka. Wśród zgromadzonych gości był również dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Robert Godek. Tegoroczne uroczystości dostojnego jubilata jakim jest bolestraszyckie arboretum w związku z pandemią miały skromny ale zarazem doniosły przebieg. Krótkie przemówienia gości uczestniczących w tym wydarzeniu potwierdziły ogromne znaczenie Arboretum nie tylko dla Podkarpacia ale również  dla gości z Polski jak i zagranicy , którzy bardzo chętnie odwiedzali to miejsce przez ostatnie lata.

Z powodu obecnej sytuacji i zachowania wymogów bezpieczeństwa  nie przyjechali zarządzający podobnymi ogrodami z całej Polski i zagranicy, którzy na temat arboretum zawsze wypowiadali dużo pochlebnych słów między innymi, że jest to miejsce wyjątkowe, gdyż prowadzona jest w nim działalność  informacyjna, naukowa, edukacyjna i  promocyjna, a rozwój ogrodu postępuje w bardzo szybkim tempie.

Arboretum to niezwykła kolekcja kilku tysięcy odmian roślin, która obecnie przekroczyła powierzchnię ponad 300 hektarów z tego 283 ha znajduje się w oddziale w Cisowej. W latach siedemdziesiątych Arboretum miało zaledwie około 9 ha. Obecnie kolekcja tutaj zgromadzona liczy kilka tysięcy gatunków i odmian roślin, m.in.  wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych i ginących, chronionych we florze polskiej, wpisanych do księgi zagrożonych gatunków.