UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE PGNiG W PRZEMYŚLU

Do kalendarzowej Barbórki jeszcze kilka dni, ale centralne uroczystości ku czci swojej patronki już organizowali górnicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.  Uroczystości po raz pierwszy odbyły się w Przemyślu, który obecnie może się pochwalić największym złożem gazu w Polsce. Nadzień dzisiejszy Podkarpackie złoża są w stanie zaspokoić ¼ zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. W ciągu najbliższych lat Podkarpacie będzie terenem największych inwestycji, PGNiG, mają tu być  wykorzystywane najnowocześniejsze technologie w poszukiwaniu i odkrywaniu nowych złóż ropy i gazu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w chwili obecnej zatrudnia 25 tysięcy pracowników w całej Polsce. Pracownicy utworzonego w 2012 roku Oddziału Geologii i Eksploatacji, min. z Przemyśla i Jasła, którzy zajmują się poszukiwaniem nowych złóż właśnie na swoim terenie obchodzili górnicze święto. Jeszcze kilka lat temu PGNiG stało nad przepaścią likwidacji, rozsądne decyzje pozwoliły jednak na odbicie się i szybki wzrost.

Eksploatacja podkarpackich złóż rozpoczęła się pod koniec lat 50-tych. Od tamtego okresu na tym terenie wykonano ponad 500 wierceń, z których kilkanaście pracuje, ale będą pracować jeszcze lepiej niż do tej pory ponieważ PGNiG chce sprowadzić najnowocześniejsze technologie które pozwolą na optymalne wykorzystanie złoża.

Podczas uroczystej Barbórki w Przemyślu wielu zasłużonych pracowników górnictwa nafty i gazu otrzymało z rąk prezesa PGNiG Piotra Wożniaka odznaczenia resortowe oraz awanse zawodowe. Uroczysty dzień zakończył koncert gwiazdy polskiej estrady Haliny Frąckowiak.

Tradycją już jest że na pożegnanie gości górniczego święta orkiestra górnicza gra mini koncert, tym razem górnicza brać zagrała w Przemyślu pod murami zamku Kazimierzowskiego co w wykonaniu tak zacnych muzyków, odbyło się po raz pierwszy w wielowiekowej  historii grodu nad sanem.

fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula