Wyprawiona skóra wilka szarego na przejściu granicznym w Medyce

Funkcjonariusze KAS na przejściu granicznym w Medyce w kontrolowanym samochodzie, ujawnili wyprawioną na sucho skórę. Okaz znaleziony w pojeździe prowadzonym przez 67-letniego myśliwego, to skóra wilka szarego (łac. Canis lupus), objętego Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencją Waszyngtońską – CITES). Kierowca skontrolowanego pojazdu przewoził z Ukrainy do Polski wyprawioną na sucho skórę z wilka szarego, bez wymaganego zezwolenia ministra do spraw środowiska. Przyznał się on do zarzucanego czynu, tłumacząc że nie miał świadomości, że potrzebne jest jakiekolwiek zezwolenie na przewóz. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), zwana również Konwencją Waszyngtońską, to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania. Za sprawą Konwencji Waszyngtońskiej ograniczono w szczególności handel rogami nosorożców oraz ciosami słoni. Przewóz przez granicę bez pozwolenia okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz przedmiotów z nich wykonanych jest złamaniem przepisów ustawy  o ochronie przyrody i naraża na poważne kary – karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, karę grzywny, jak również przepadek okazów.